• jmenování // date

  Večtvrtek // Thursday 30.01.2020, 18.30 – 20h

 • místo // Venue

  v Kině Aero // in Kino Aero
  Biskupcova 31,
  130 00 Praha 3- Žižkov

 • cena // fee

  350 CZK
  se slevou: 300 CZK

meditace & moderní buddhismus

v Kině Aero, Praha

Buddhistické učení poukazuje na to, že i přes dosažení značného hmotného růstu a technologického pokroku ve světě nám toto ustavičné úsilí o štěstí z vnějších jevů a silné spoléhání se na vnější podněty zanechalo malý prostor pro skutečně klidnou a jasnou mysl praktikovat jednoduchou denní meditaci, porozumět, které myšlenky nás vedou ke komplikování denních záležitostí a přijmout blahodárnější postoje v myšlení. Provedením těchto změn se naše mysl přirozeně stane jasnou a pokojnou a postupně v životě najdeme radostný směr.

Přijďte a naučte se, jak přetvořit Vaší mysl a změnit Váš život!

Meditation & Modern Buddhism

in Kino Aero, Prague

Buddhist teachings explain that even though there is a lot of material progress and technological development in the world, an endless pursuit of happiness from external things and a heavy reliance on external stimulation has left us with little room in our mind to experience real peace and clarity.

Learn how to practice simple daily meditation understand which minds drive us to complicate things adopt a healthier mindset. By making these changes our mind will naturally become clear and peaceful and we will gradually find a joyful direction in life.

Come along and learn how to transform your mind and your life!

Everyone is welcome to join us for this auspicious event. The talk will be held in English, translated into Czech.

duchovním ředitelem // the teacher – Gen Kelsang Ananda

s Buddhistickým mnichem a mezinárodním duchovním ředitelem nové tradice Kadampa Buddhismu v České Republice a Německu, proslulým učitelem Gen Kelsang Ananda (Berlín). Přednáška se bude konat v angličtině a bude tlumočena do češtiny.

with the Buddhist monk and international renowned teacher Gen Kelsang Ananda, National Spiritual Director of the New Kadampa Tradition in the Czech Republic and Germany.

Gen Ananda has many years of experience in, to teach Buddha’s teachings of Sutra and Tantra, and studies and exercises itself since 23 Years under the guidance of his spiritual teacher Geshe-la. He is known for his good heart, his deep, practical understanding and its accessibility known.

Meditation & Modern Buddhism